3 maja 2024 roku obchodzono 233 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się pochodem z Rynku w Iwanowicach pod Pomnik Pamięci, gdzie został odśpiewany Hymn Polski oraz zostały złożone pamiątkowe wieńce.

Następnie w części artystycznej mieszkańcy mogli wysłuchać występu wokalnego Pani Aleksandry Orzeł „Czarna sukienka”, „Czerwone Maki” oraz wspólnie zaśpiewać „Rotę” i „Rozkwitały pąki białych róż”.

Panie Janina Herej i Stanisława Chwierut z Klubu Seniora w Władysławie wyrecytowały wiersze „Trzeci Maj” oraz „Ślubowanie”.

Po występach uczestnicy pochodu udali się na mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Trójcy Świętej w Iwanowicach.

Uroczystość zwieńczył koncert Orkiestry Dętej „Tempo” z Iwanowic pod batutą dyrygenta Pana Daniela Grzyba.

W obchodach wzięły udział delegacje władz powiatowych i gminnych, partii politycznych, delegacje i poczty sztandarowe jednostek OSP, delegacje i poczty sztandarowe szkół i przedszkoli, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, delegacja Sołtysów, przedstawiciele i przedstawicielki Klubów Seniora, przedstawiciele Klubów Sportowych, Delegacja Jump Judo oraz mieszkańcy Gminy.