Szanowni Państwo,

Z okazji pierwszego dnia jesieni 2019 – zapraszamy do udziału w Gminnym konkursie na postać/ozdobę z dyni i innych warzyw :). Konkurs jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Wszystkie prace będą eksponowane w siedzibie GCKiB w Iwanowicach i w jego okolicy (ogród). Prace należy składać do dnia 31-10-2019 w GCKiB – Iwanowice Włościańskie 111 w godzinach pracy GCKiB i Biblioteki. Serdecznie zapraszamy do udziału. Finałowym wydarzeniem konkursu (o ile pogoda pozwoli) będzie wieczorna prezentacja wszystkich prac – mamy nadzieję że ozdoby będzie można podświetlać świeczkami co da niesamowity efekt końcowy. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

 • Pobudzenie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania ozdób I postaci przestrzennych z dostępnych owoców jesienii .

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych

 • Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego.

 • Prezentacja możliwości twórczych

Regulamin Konkursu:

 1. Organizator:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

 1. Adres oraz termin składania prac:

Prace można składać osobiście w godzinach pracy GCKiB w Iwanowicach.

Adres: Iwanowice Włościańskie 111, 32-095 Iwanowice

Termin składania prac upływa 31 października 2019 r.

 1. Warunki uczestnictwa:

Do uczestniczenia w konkursie Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Iwanowice.

 1. Format pracy:

Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne. Prace powinny być wykonane z dowolnych dostępnych jesiennych warzyw (dynie, dynie ozdobne, patisony, kukurydza – takie które się nie psują) do ozdobienia można również użyć liści i gałązek. Wielkość i technika wykonania- dowolna.

 1. Opis prac:

Każda praca musi mieć dołączoną karteczkę zawierającą: imię i nazwisko twórcy, adres, telefon.

 1. Kategorie:

W konkursie mogą brać udział całe rodziny, osoby dorosłe, dzieci oraz uczniowie: szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli z terenu Gminy Iwanowice.

 1. Nagrody:

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

 1. Informacje dodatkowe:

Organizator nie zwraca prac konkursowych. Praca zostanie wykorzystana w celach promocyjnych Gminy Iwanowice. Za wykorzystanie pracy autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 04 listopada 2019 roku – wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice  www.gckib.iwanowice.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

012 388 45 16 – GCKiB w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 111

!!!SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

zgoda na udział w konkursie