Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I do VI szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice, do udziału w konkursie czytelniczym pn. “Wieża czytelnicza”.

Konkurs polega na przeczytaniu jak największej ilości książek. Każdą przeczytaną pozycję należy wpisać na Listę książek wraz z podaniem autora i ilości przeczytanych stron. Listy są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwanowicach oraz w Filiach Biblioteki w Sieciechowicach i w Widomej. Można ją również wydrukować we własnym zakresie.

W konkursie zostaną nagrodzeni najbardziej aktywni czytelnicy, jak również najbardziej aktywne klasy.

Do dzieła !!! Bo – jak mówiła Wisława Szymborska “Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wypełnioną listę/listy należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwanowicach lub do Filii Biblioteki w Widomej lub w Sieciechowicach, do dnia 18 czerwca, wraz z podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodną na udział w konkursie i klauzulą RODO. Wszystkie te dokumenty wraz z regulaminem konkursu znajdziecie poniżej.