Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie logopedycznym “WIERSZYKI TRZESZCZYKI”.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im Szarych Szeregów w Sieciechowicach.
Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Iwanowice.

Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać film na którym dziecko recytuje wybrany przez siebie wiersz.
Utwór powinien zawierać nagromadzenie trudnych artykulacyjnie głosek. Nie wszystkie głoski muszą wystąpić
w wierszu. Można wybrać jedną grupę spółgłoskową, np. (sz, ż, cz, dż), ( s, z, c, dz), (ś, ź, ć, dź), (r, l) lub jedną głoskę, np. r, ż, cz.


Ocenie będzie podlegało:

  • prawidłowa wymowa i pamięciowe opanowanie tekstu;
  • interpretacja tekstu.
  • ogólny wyraz artystyczny w prezentowanym wierszu (strój, gest sceniczny, element ruchu);

Nagranie należy przesłać na adres sp.sieciechowice@wp.pl wraz z niezbędną dokumentacją (załączniku do regulaminu) do 31 maja 2021 roku.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.