9 stycznia 2020 roku wieczorową porą odbyło się wyjątkowe spotkanie w Szkole w Iwanowicach – I Wieczór Kolęd. Przybyli na nie zaproszeni goście, uczniowie, przedszkolaki z Przedszkola „Słoneczne”, rodzice, seniorzy, panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Zaproszonych gości na początku powitała pani Dyrektor Dorota Dryja – Zębala. Swoją  obecnością zaszczycili nas: p. Anna Tarko – Sekretarz Gminy, p. Joanna Domajewska – Skarbnik Gminy, p. Alicja Nowicka –Inspektor z Działu Finasowo- Księgowego zajmującego się oświatą, Siostra Benedykta i p. Ewa Wojciechowicz z Hospicjum w Miechowie, p. Henryka Oleksy – Prezes Parafialnego Koła Caritas, p. Ewa Doniec – Kolanowska – Dyrektor Przedszkola „Słoneczne”, p. Doktor Teresa Walczak – Czuba, radni i sołtysi  z miejscowości z których dzieci uczęszczają do naszej szkoły, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły, p. Leszek Kurbiel – Prezes OSP w Iwanowicach, p. Elżbieta Wydmańska – przewodnicząca Rady Rodziców, Kapela Maszkowiacy, Panie z KGW w Iwanowicach, seniorzy z Poskwitowa, darczyńcy i sponsorzy.
Okres Bożego Narodzenia to czas szczególnej radości z narodzenia Pana Jezusa. Wyrazem tej radości są między innymi kolędy, które śpiewamy jak również przedstawienia o Narodzeniu Jezusa. To wszystko mogliśmy zobaczyć i usłyszeć podczas tego Wieczoru. Spotkanie to rozpoczęła pięknym śpiewem Oliwia Chludek piosenką „Jest taki dzień”  oraz p. Jacek Lorenz wykonując na skrzypcach kolędę ”Lulajże Jezuniu”. Następnie dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili uczniowie, prezentując przygotowane Jasełka. Dzięki nim mogliśmy przenieś się w czasie o ponad dwa tysiące lat i być świadkami narodzin Jezusa. Kolejnym punktem programu był brawurowy występ najmłodszych, czyli przedszkolaków z Przedszkola „Słoneczne”. W dalszej części zaprezentowali się: uczniowie klasy III, szkolny chórek, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy z Poskwitowa. Całe spotkanie zakończyła Kapela Maszkowiacy pięknym koncertem kolęd . Oczywiście był też czas na wspólne kolędowanie, które poprowadził p. Maciej Jagiełka. Wszystko to sprawiło, że spotkanie odbyło się w miłej, radosnej atmosferze. Wolontariusze SKC wraz ze swoimi rodzicami oraz panie z KGW z Iwanowic zadbali o słodki poczęstunek. Każdy mógł skosztować pysznych wypieków przy kawie lub herbacie.

Wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji tego spotkania składamy gorące podziękowanie. Dziękujemy wolontariuszom SKC, rodzicom, nauczycielom, przedszkolakom z Przedszkola „Słoneczne”, paniom z KGW w Iwanowicach, Seniorom z Poskwitowa, Kapeli Maszkowiacy, wszystkim darczyńcom i sponsorom.

Obecność tak licznie zgromadzonej publiczności pokazała, że  spotkanie  takie jest  potrzebne a ponadto  było doskonałą integracją międzypokoleniową. Wszystkich połączył śpiew pięknych kolęd. Zapraszamy za rok!

Renata Jagiełka, Joanna Stąpała