Dzięki ogromnej pomocy i wsparciu ze strony Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach  udało się zrealizować na terenie Gminy Iwanowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat  w zakresie profilaktyki raka piersi”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

30-sty stycznia 2018 roku w Gminie Iwanowice – był  dniem  poświęconym  profilaktyce i zdrowiu  kobiety. Centrum Medyczne Maszachaba wraz z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zorganizowało tego dnia warsztaty informacyjno-edukacyjno-zdrowotne skierowane do kobiet, podczas których mogły one nabyć wiedzę i umiejętności konieczne do zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz wykonać badania profilaktyczne.

Blisko 50 pań w różnym wieku było zainteresowanych tym zdrowotnym wydarzeniem w Gminie Iwanowice. Szereg kobiet zdecydowało się poddać badaniu mammograficznemu w mammobusie, który był do dyspozycji do późnego wieczora.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również popołudniowe warsztaty zdrowia. Prelegenci: lekarz radiolog – Tomasz Chećko, położna – Barbara Tkaczewska oraz specjalista zdrowia publicznego, coach – Joanna Regucka, ciekawie i zaangażowaniem wprowadzili uczestniczki spotkania w świat teorii profilaktyki onkologicznej z różnych perspektyw. Nabytą wiedzę teoretyczną kobiety mogły wykorzystać w praktyce – nauczyły się techniki samobadania piersi na specjalistycznych fantomach.

Na pamiątkę pozostaną w domach pań materiały informacyjno-edukacyjne oraz kalendarze.

Mamy nadzieję, że obecność na warsztatach zaowocuje w domach uczestniczek spotkania. Liczymy na to, że panie podzielą się nabytą wiedzą i umiejętnościami z kobietami w swoim otoczeniu i przez to zachęcą inne panie do wykonywania regularnie badań mammograficznych w przyszłości.