4 sierpnia odbędą całodniowe warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży wchodzącej w skład członkowski Reprezentacyjnej Orkiestry Tempo z Iwanowic. Warsztaty będą odbywały się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach.

Zwieńczeniem warsztatów będzie koncert plenerowy orkiestry skierowany dla wszystkich mieszkańców. Koncert odbędzie o godz. 17:00 na terenie nowopowstałego placu zabaw w Iwanowicach Włościańskich (obok kościoła). Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków muzyki!