Dnia  30 sierpnia członkowie zespołu teatralnego „Kwadrat” wzięli udział w wycieczce do Miechowa.
Pierwszym etapem wyjazdu był pobyt w Centrum Kultury i Sportu. Uczestnicy udali się na kręgielnię a następnie przeszli na halę basenową.
  Następnie, podziwiając piękno przyrody miechowskiego parku, udali się na zajęcia teatralne do Domu Kultury. Na dużej scenie, biorąc udział w różnorodnych zabawach teatralnych, mogli uruchomić swoją wyobraźnię, doskonalić umiejętności i rozwijać zdolności aktorskie. Na zakończenie  odbył się konkurs piosenki. Prezentowany repertuar był bardzo bogaty i zróżnicowany. Wysoki poziom konkursu potwierdził, że w zespole jest duża liczba dziewcząt mających uzdolnienia muzyczne. Dla jury dużym wyzwaniem było wyłonienie tych najlepiej śpiewających.
  Ten  kilkugodzinny wyjazd był wspaniałym czasem na integrację zespołu. Nawet w autokarze dzieci śpiewały piosenki i dzieliły się pomysłami na kolejne spotkania zespołu. Wróciły do Iwanowic  uśmiechnięte i zadowolone z atrakcyjnie spędzonego przedostatniego dnia wakacji.
   Instruktor i członkowie zespołu składają serdeczne podziękowania pani Małgorzacie Kwiecień za pomoc w  organizacji i opiekę w czasie wyjazdu.

Wycieczka została dofinansowana ze środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

                                                                                                                                           Joanna Stąpała – instruktor zespołu