Zapraszamy wszystkie dzieci z terenu Gminy Iwanowice na zajęcia wakacyjne organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Zajęcia odbędą się w dniach 7 i 14 sierpnia 2017r. od godziny 10.00 do 13.00.

7 sierpnia – zajęcia z decoupage oraz origami modułowego w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
                      w Iwanowicach (w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwanowicach)

14 sierpnia – zajęcia z decoupage oraz origami modułowego w świetlicy w Celinach