Zaproszenie
dla

 Szkół Podstawowych
z terenu Gminy Iwanowice

 Serdecznie zapraszamy do udziału
w
VIII Gminnym Konkursie Matematycznym

Wielki Mały Matematyk

dla klas II-III

organizowanym przez Szkołę Podstawową
ks. Jana Twardowskiego w Widomej.

Patronat honorowy pełni Wójt Gminy Iwanowice
Robert Lisowski.

Termin konkursu 8 maja 2019 r. godzina 9:00.

Regulamin konkursu, zgoda na udział oraz klauzula RODO w załączniku. 

Regulamin konkursu, zgoda na udział oraz klauzula RODO