21 września 2018 r. odbyły się w Krakowie V Ogólnopolskie Senioralia. To jedna z największych imprez integrujących Seniorów z całej Polski. W spotkaniu wzięło udział ponad 1700 członków rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. Naszą gminę reprezentowała spora, bo licząca prawie 50 osób grupa z OWS Celiny i Sieciechowice, klubów Seniora „Siwe Głowy” z Poskwitowa Nowego i „Jurajskiej Siódemki” z Widomej.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w Kościele Mariackim. Następnie w barwnym, rozśpiewanym i roztańczonym pochodzie okrążyliśmy Rynek i ulicami Starego Miasta przemaszerowaliśmy na Plac przed Muzeum Narodowym. Ruch uliczny na moment parady został sparaliżowany ale i przechodnie i kierowcy nie okazywali zdenerwowania lecz serdecznie nas pozdrawiali. Po oficjalnym otwarciu Senioraliów i przekazaniu nam przez Włodarzy Krakowa kluczy do  miasta, udaliśmy się do kina Kijów. Tu czekał na nas poczęstunek i niezwykle bogaty program. Ciekawe wykłady, badania lekarskie,  porady konkursy z nagrodami, pokazy mody, występy artystyczne – zapełniły nam czas do wieczora.

Na zakończenie odbyła się „Międzypokoleniówka” – dyskoteka z udziałem 78 – letniej DJ Viki.

To była bardzo udana i niezwykle pożyteczna impreza, której celem – obok dobrej zabawy – była aktywizacja i edukacja osób starszych, szczególnie w dziedzinie profilaktyki: zdrowia, ekonomii i bezpieczeństwa.

Nas, seniorów z  naszej gminy, najbardziej zaciekawiły wykłady: „Nasze zdrowie w naszych rękach”, „Medyczne aspekty aktywności seniorów”, „Wiem co podpisuję” , a w części rozrywkowej zachwyciły nas występy zespołów Słowianki i Prasłowianki z Krakowa oraz kabaretu z Łodzi „Babcie w locie z dziadkiem”. Jesteśmy pełni podziwu i wdzięczności dla organizatorów tak wspaniałego przedsięwzięcia. Myślę, że będę wyrazicielką większości z nas, że już od dziś, planujemy udział w kolejnych – VI Senioraliach w następnym roku.

Wyjazd seniorów został dofinansowany ze środków Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

W imieniu uczestników V Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie
Barbara Mrajca