Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym konkursie na “Wielkanocną Pisankę”.

W tym roku jest to konkurs wyjątkowy, ponieważ prace należy zgłaszać mailowo. Trzeba zrobić 3 zdjęcia pracy i przesłać je na adres mailowy gckib@iwanowice.pl, w temacie należy wpisać imię oraz wiek autora. .

W jednym mailu prosimy przesyłać zdjęcia tylko jednej pracy.

Do maila prosimy dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej oraz klauzuli RODO.

Ponadto, już tradycyjnie – przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja. Pisanka powinna być wykonana z trwałego materiału w dowolnej wielkości i technice (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, wyklejania, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów np. przyrodniczych, itp.).

Termin składania prac upływa 10 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 kwietnia 2020 roku – wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwanowice oraz na stronie GCKiB w Iwanowicach.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.