Zapraszamy do kolejnej V edycji cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu patriotycznego zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! W tym roku śpiewamy na cześć polskich poetów i kompozytorów. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

I Organizatorzy konkursu

Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Pan Michał Roehlich
II Partnerzy konkursu

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak
Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Pan Jan Godłowski
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Agencja Mienia Wojskowego w Krakowie
Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZIPSEE – Cyfrowa Polska
Patronat medialny

TVP3 Kraków

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez wykonanie utworów nawiązujących do bohaterów narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, piękna Ziemi Ojczystej oraz życia i obyczajów Polaków.

Konkurs ma również na celu popularyzację utworów muzycznych będących dziedzictwem kulturowym narodu polskiego, promowanie polskich poetów i kompozytorów, poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej dzięki warstwie tekstowej piosenek, a także rozwijanie pasji i talentów młodzieży poprzez promocję młodych wykonawców biorących udział w konkursie.

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki lub pieśni w nowej aranżacji. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, poszerzyć znajomość historii i kultury polskiej.Lista utworów rekomendowanych

Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!
Najlepsze zespoły i soliści wystąpią w Koncercie Finałowym w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Na Laureatów biorących udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

III Terminy
Zgłoszenia uczestników konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Termin nadsyłania projektów: 4.10.2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl przesyłany za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Podczas wysyłki pliku utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 9 listopada 2022 r., w Kopalni Soli „Wieliczka”.

W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane laureatom.IV Regulamin
Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załącznikach.
zał. nr 1 do Regulaminu
Zał. nr 2 do Regulaminu_ZGODA_NA_UDOSTĘPNIANIE_WIZERUNKU
Zał. nr 3 ZGODA NA uczestniczenie dziecka w Konkursie
Zał nr 4. Zgłoszenie podmiotu

V Kapituła Konkursu

  • Wojewoda Małopolski,
  • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
  • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.,
  • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce,
  • Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
  • Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
  • Dyrektor Biura Wojewody,
  • II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody,
  • Małopolski Kurator Oświaty,
  • Przedstawiciel Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

VI Patronaty honorowe

Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak

VII Kontakt

Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, 12 39 21 111 e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl; oraz w Biurze Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 82, e-mail: konkurs@kopalnia.pl.

Informacje mogące pomóc przy nagrywaniu utworu.

Przed przystąpieniem do nagrania utworu warto wyobrazić sobie, że komórka to bezprzewodowy mikrofon i aby było słychać drugą osobę – trzeba trzymać go w miarę blisko ust mówiącego. Osoby nagrywające powinny stać blisko osoby nagrywanej i unikać szerokich planów. W miejscu nagrywania musi być cisza, żeby mikrofon w telefonie nie ściągał dźwięków z otoczenia. Jeśli chodzi o jakość wideo najlepiej wybrać w ustawieniach HD lub FULL HD. Ważna uwaga – nie należy nagrywać pod światło! Gdy nagrywa się materiał na Facebooka – najlepiej trzymać telefon w pionie, a gdy na Youtube – w poziomie.

Strona internetowa organizatora: https://muw.pl/index.aspx?page=spiewaj