Dnia 1 października 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Celinach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Nastąpiło oficjalne otwarcie nowego skrzydła szkoły, dzięki któremu nasza szkoła stała się placówką na miarę XXI wieku.

Ceremonię otwarcia uświetniła obecność wielu znamienitych gości takich jak: Pani Poseł Agnieszka Ścigaj, Pan Poseł Ireneusz Raś, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Piekara, Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Pan Edward Stopiński, właściciel firmy Nowix Pan Mariusz Nowak, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy: Pani Ewa Doniec-Kolanowska, Pani Dorota Dryja-Zębala, Pani Bożena Lisowska, Pan Janusz Maj, Pan Krzysztof Zadora, ks. Proboszcz Tomasz Zięcik, ksiądz Wojciech Oczkowicz. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Morek. Radni Gminy Iwanowice: Pani Jolanta Ciaranek, Pani Lucyna Marchańska, Pan Dionizy Patoła, Pan Mirosław Rosa, pracownicy Urzędu Gminy: sekretarz gminy Pani Anna Tarko, skarbnik gminy Pani Joanna Domajewska, kierownik referatu inwestycji Pani Monika Kurkiewicz, dyrektor GCKiB Pani Monika Świątek, inspektor urzędu gminy do spraw oświaty Pani Alicja Andruszczyszyn. Sołtysi wsi z terenu gminy Iwanowice: Pani Krystyna Cieślik, Pani Dorota Marchańska. Prezesi OSP: Pan Adam Patoła, Pan Wiesław Kaczka oraz Druh Edward Marchański.

Szczególnym gościem był Wójt Gminy Iwanowice Pan Wójt Robert Lisowski, dzięki któremu rozbudowa szkoły stała się faktem. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor szkoły, Pani Anna Krawczyk, która wraz z gośćmi przecięła symboliczną wstęgę oraz poprosiła Księdza Proboszcza o poświęcenie nowego budynku. Następnie Pani Dyrektor skierowała do zebranych krótkie przemówienie dziękując wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tej jakże ważnej inwestycji. Następnie głos zabrał Wójt gminy Pan Robert Lisowski, który również skierował słowa podziękowania w stronę pracowników Referatu Inwestycji UG, wykonawcy inwestycji firmie Nowix, Radnych Gminy oraz Pani Dyrektor Annie Krawczyk, która z ogromnym zaangażowaniem i determinacją dążyła do tego, aby 2 września uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowej części budynku.

Zebrani goście wysłuchali też krótkich przemówień, pełnych uznania i gratulacji, wygłoszonych przez Panią Poseł Agnieszkę Ścigaj, Pana Posła Ireneusza Rasia, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Marka Piekarę oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

Następnie uczniowie klasy VII i VIII, pod opieką niezastąpionej Pani Agaty Ziobro, zaprosili do obejrzenia przedstawienia teatralnego pt: „Balladyna”. Scenariusz na podstawie słynnego dramatu Juliusza Słowackiego przygotowała uczennica klasy VII – Martyna Kruczek wraz z panią Agatą. Wszyscy zebrani goście byli pod ogromnym wrażeniem gry aktorskiej naszych uczniów, ich profesjonalizmu i pasji z jaką odgrywali każdą ze scen wzbudzając w widzach mnóstwo emocji. Kiedy spektakl dobiegł końca, nastąpił kolejny punkt uroczystości. Zebrani goście wyruszyli na spacer po nowej części szkoły, mając tym samym okazję przekonać się na własne oczy w jaki sposób zmieniła się nasza szkoła.

Ostatnim punktem tej wzniosłej uroczystości było spotkanie wszystkich gości, Pani Dyrektor oraz Grona Pedagogicznego w nowej stołówce, na której Rada Rodziców przygotowała wyśmienity poczęstunek.

Bardzo dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do rozbudowy szkoły w Celinach. Mamy nadzieję, że będzie ona służyć wielu pokoleniom uczniów naszej gminy, będąc miejscem, gdzie dzięki doskonałemu zapleczu dydaktycznemu i profesjonalnej pracy kadry dydaktycznej nauka będzie przyjemnością i wspaniałą przygodą.