Uniwersytet Dziecięcy oraz zajęcia z projektu Młody Da Vinci Wyższej Szkoły Humanitas są odwołane!

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zawieszenia zajęć w placówkach edukacyjnych wynikającego z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zaleceniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa Władze Wyższej Szkoły Humanitas podjęły decyzję o zawieszeniu realizacji zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach projektów. O wszelkich dalszych decyzjach, w tym o ponownym uruchomieniu zajęć oraz o realizacji zaplanowanych wyjazdów edukacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, w związku z wystąpieniem okoliczności, na które nie mieliśmy wpływu. Jednocześnie podejmujemy wszelkie działania w celu przesunięcia realizacji zaplanowanych działań w terminach późniejszych.