Każdy pieszy, poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym po zmierzchu, ma obowiązek używania elementów odblaskowych – taki zapis zawiera znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym.

         Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłym roku, wzięła udział w akcji Odblaskowa Szkoła właśnie po to, aby uczyć dzieci i młodzież zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i wpajać zasady właściwego zachowania na drodze.

„Odblaskowa Szkoła” to Konkurs Województwa Małopolskiego, którego organizatorem jest Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Uczniowie, wraz z nauczycielami, przygotowywali się do tego dnia od początku roku szkolnego. Robili gazetki propagujące  właściwe (bezpieczne) zachowania uczestników ruchu drogowego i przygotowywali się do konkursu wiedzy z zakresu BRD. Młodsi uczniowie rysowali i poznawali znaki drogowe, ich rodzaje i znaczenie.

        Zakończenie całej akcji odbyło się 30 października. Na początku spotkania na sali gimnastycznej, przybliżone zostały podstawowe cele akcji „Odblaskowa Szkoła”
i pokonkursowa wystawa prac plastycznych. Uczniowie prezentowali swoje plakaty i hasła nawołujące do noszenia odblasków oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Następnie odbyła rywalizacja między poszczególnymi klasami w turnieju wiedzy.  

Jury oceniając poszczególne elementy i stopień realizacji przez klasę, ustaliło które klasy przygotowały się do konkursu najlepiej. Tegorocznymi „Odblaskowymi Mistrzami”  zostali uczniowie klasy pierwszej. Na drugim miejscu uplasowała się klasa druga, a na trzecim – trzecia. Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki, spośród których naważniejsze to oczywiście odblaki i kamizelki odblaskowe.

       Kulminacyjnym punktem akcji był przemarsz przez centrum Iwanowic, podczas którego nasi podopieczni zwracali uwagę mieszkańców na konieczność noszenia odblasków. Oddziaływali na przechodniów zarówno poprzez plakaty i skandowane hasła, jak i przez swój odblaskowy ubiór.

Koordynator akcji  Janina Trzaska