Poskwitowskie Stowarzyszenie „Nasze Błonia” przy współudziale Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach rozpoczęło realizację projektu Turniej sołectw w Gminie Iwanowice. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia z zakresu regionalizmu i folkloru. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Szczególne działania projektu w ramach realizacji zadania publicznego to:

Warsztaty rękodzielnicze „Tradycja w kolorach”

Warsztaty będą polegały na wykonywaniu tradycyjnych ozdób ludowych. Będą to spotkania międzypokoleniowe, gdzie seniorzy będą swoją wiedzę i umiejętności przekazywać młodszym pokoleniom. Ozdoby które powstaną zostaną zaprezentowane na stoiskach podczas „Turnieju Sołectw” i wezmą udział w konkursie „Dłubniańskie etno czyli rób i dziel się”. Warsztaty będą odbywać się w dwóch miejscach w Szkole Podstawowej w Sieciechowicach i w Szkole Podstawowej  w Celinach. Uczestnicy będą spotykać się raz w tygodniu. Czas trwania zajęć będzie wynosił 2,5 godziny zegarowe. W każdej miejscowości w warsztatach będzie brało udział 15 osób czyli razem 30.

Warsztaty taneczne „Tańcz z nami z Iwanowicami”
Warsztaty zostaną zorganizowane dla chętnych dzieci i młodzieży z terenu gminy. Podczas zajęć z tańca ludowego chętne dzieci i młodzież będą mogły nauczyć się podstawowych elementów tańca ludowego (tj. krakowiaka, poloneza, czy polki). Taniec ludowy jest nie tylko nieodzownym elementem kultury, także lokalnej, ale również pozwala na rozwijanie umiejętności muzycznych i artystycznych. Zajęcia będzie prowadziła profesjonalna trenerka tańca ludowego. Zajęcia będą odbywały się co drugi tydzień po 2 godziny zegarowe. Efekty pracy młodzieży i dzieci zostaną zaprezentowane podczas tegorocznego „Turnieju Sołectw” przed szerszą publicznością.

Warsztaty szycia „Folklor od 5 latka do 100  latka”
Warsztaty będą zajęciami przeznaczonymi dla seniorów i ich dzieci. Na zajęciach uczestnicy będą uczyli się szyć. Szyte będą rzeczy które nawiązywać do tradycji i folkloru. Będą to elementy stroju regionalnego lub innych ozdób nawiązujących do tradycji i kultury. Zajęcia przyczynią się też do integracji międzypokoleniowej i lokalnej. Starsze i młodsze pokolenie będzie wspólnie nabywać nowe umiejętności. Efektem końcowym zajęć będą produkty stanowiące ozdoby stoisk prezentujących kulturę i folklor charakterystyczną dla danego sołectwa i  regionu. Prezentowane produkty wezmą udział w konkursie „Dłubniańskie etno – czyli rób i dziel się”. Warsztaty szycia będą odbywać się raz w miesiącu w każdym z trzech miejscach czyli w szkole w Sieciechowicach, w Władysławie w Klubie Seniora i w Poskwitowie Starym w świetlicy.

 „Turniej Sołectw”
Gminny Turniej Sołectw planowany jest na 18 sierpnia 2019 roku. Impreza ma być współorganizowana z Gminą Iwanowice.Turniej będzie polegał na konkurencjach sportowych. Szczegółowy rodzaj i opis konkurencji zostaną podane w opracowanym regulaminie. Dodatkowo w czasie imprezy odbędzie się Iwanowicki Festiwal Smaku, który będzie polegał na przygotowaniu potraw regionalnych przez KGW z poszczególnych sołectw i zaprezentowaniu ich na stołach regionalnych. Odbędzie się również „Dłubniańskie etno – czyli rób i dziel się” – pokaz rękodzieła i folkloru tworzonego przez mieszkańców naszej gminy. Na wspomnianym pokazie zostaną przedstawione produkty warsztatów rękodzielniczych i warsztatów szycia realizowanych w ramach projektu. Jury będzie oceniać wszystkie konkurencję i przyznawać punkty. Następnie punktacja zostanie zsumowana i poszczególnym sołectwom zostaną przyznane miejsca. Za poszczególne miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Ilość beneficjentów pośrednich biorących udział w imprezie to 600 osób. Całość zostanie udokumentowana zdjęciami i materiałem filmowym.

W ramach projektu  w sobotę 13 kwietnia  odbędą się kolejne warsztaty tańca ludowego. Wszystkie dzieci które chcą nauczyć się kroków krakowiaka, poloneza czy oberka zapraszamy na godz.10.30 do świetlicy w Poskwitowie Starym.

Projekt „Turniej sołectw w Gminie Iwanowice” finansowany jest ze środków Gminy Iwanowice. 

Monika Świątek 
Dyrektor GCKiB w Iwanowicach