Przez trzy dni na deskach teatralnej sceny Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zaprezentowało się 21 finalistów XXXI edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „BAJDUREK”. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmowało całe województwo małopolskie, a jego głównym założeniem była prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Wśród 21 najlepszych grup, wyłonionych ze 160 znalazł się również zespół teatralny „KLEKS” z Gminnego Zespołu Szkół z Iwanowic. Członkowie zespołu wywalczyli bowiem spektaklem „Calineczka” I miejsce w Festiwalu na szczeblu powiatu.

Ze względu na tematykę przedstawień i wiek uczestników, w każdym dniu zespoły zostały podzielone na dwa bloki: dzieci i młodzież. Program spotkania finałowego obejmował następujące elementy: przyjazd zespołówdo Nowego Sącza na jeden dzień festiwalowy, uroczyste otwarcie każdego dnia festiwalu, występy i oglądanie przedstawień rówieśników, udział instruktorów w spotkaniach z komisją artystyczną, udział dzieci i młodzieży w zabawach animacyjnych i konkursach, wspólny posiłek, uroczyste zakończenie i odczytanie protokołu.

Zespoły występowały przed pełną salą liczącą 350 miejsc. Na widowni co 2-3 przedstawienia zasiadała coraz to inna publiczność. W sumie w ciągu trzech dni w wydarzeniu wzięło udział 397 młodych aktorów wraz z opiekunami oraz ok. 1500 osób – publiczności.

Wydarzenie to dla członków „KLEKSA” było bardzo dużym przeżyciem. Ich gra aktorska przy profesjonalnym oświetleniu, udźwiękowieniu, na dużej scenie wypadła bardzo dobrze. Odwagi dodawała obecność na widowni rodziców i Pani Małgorzaty Kwiecień, reprezentującej Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, które objęło patronatem wyjazd uczniówdo Nowego Sącza. Występy naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez członków jury. Aktorzy otrzymali Dyplom Laureata Festiwalu, statuetkę, nagrodę pieniężną oraz przytulne maskotki.

Uczestnictwo w tak prestiżowy Festiwalu pozwolił po raz kolejny uwierzyć, że dzięki ogromowi pracy, można wiele osiągnąć nie tylko w swojej szkole, nie należy się bać konfrontacji z najlepszymi zespołami województwa. Warto zwrócić uwagę na to, że zespół „KLEKS” uczestniczył w ciągu 10 lat działalności cztery razy w Wojewódzkim Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Uczniowie zastanawiają się już jaki spektakl wystawią w przyszłym roku. Życzymy im dalszych sukcesów ale przede wszystkim wspaniałej zabawy w teatr i czerpania z tego osobistej satysfakcji.

Joanna Stąpała

Przedstawienie „Calineczka” w wykonaniu zespołu „Kleks” można obejrzeć na stronie https://youtu.be/RTNyJEjG2oQ