„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie”.

Wyrażamy swoją wdzięczność za życzliwość, dobre serce i zaangażowanie, dzięki któremu mogliśmy nieść pomoc dla potrzebującej rodziny , mieszkającej w naszej gminie. To wielka radość kiedy te same cele i wyznawane wartości łączą lokalną społeczność na rzecz bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób, rodzina, która otoczyliśmy opieką otrzymała pomoc rzeczową i finansową. Te dary serca otrzymane dzięki inicjatywie Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach i Przedszkola „Słoneczne”  w Iwanowicach wraz z odziałem w Sieciechowicach sprawiły, że obdarowana rodzina spędziła szczęśliwe święta, pełne radości   i wiary, ze mimo  trudności  mogą liczyć na pomoc wielu ludzi.

R. Jagiełka, B. Młodecka, J.Stąpała