„Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień w którym gasną wszelkie spory

Jest taki dzień w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski”

Słowami tej pięknej piosenki wykonanej przez Oliwię Chludek rozpoczęliśmy już po raz kolejny naszą Szkolną Wigilię. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Zaproszonych gości na początku przywitała pani Dyrektor Dorota Dryja Zębala. Swą  obecnością zaszczycili nas : Ksiądz Proboszcz Ryszard Suchanowski,                     pan Marek Piekara – vice  przewodniczący Rady Powiatu, pan Edward Stopiński – przewodniczący Rady Gminy, pani Monika Światek Dyrektor GCKiB, pani Joanna Domajewska – Skarbnik Gminy, pani doktor Teresa Walczak Czuba, pani Elżbieta Wydmańska –przewodnicząca Rady Rodziców, emerytowani dyrektorzy. Następnie w nastrój wigilijny wprowadzili nas uczniowie przedstawiając przygotowane jasełka pod kierunkiem pani Renaty Jagiełki. Można więc było zobaczyć poszukiwanie noclegu,  pasterzy i pasterek w górach,  walka dobra ze złem, śmierć Heroda, a przede wszystkim narodzenie Jezusa i powitanie Go przez  pasterzy, królów oraz postaci z bajek. W dalszej części przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodnicząca Rady Rodziców złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Ważnym punktem spotkania była modlitwa i błogosławieństwo pod przewodnictwem  Księdza Proboszcza. Następnie pani Dyrektor podsumowała przeprowadzoną w naszej szkole przez wolontariuszy SKC akcję szlachetna paczka, dzięki której  mogliśmy obdarować rodzinę wychowującą niepełnosprawne dziecko z naszej gminy. Za te szlachetne działania pani Dyrektor podziękowała  całej wspólnocie szkolnej na ręce pani Renaty Jagiełki oraz pani Joanny Stąpały – koordynatorek tej akcji.  Po wspólnym śpiewie kolęd uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do klas gdzie łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia i spożywali potrawy wigilijne.

Szkolna Wigilia przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze i była doskonałym przygotowaniem do świętowania w naszych rodzinnych domach.
Za zaangażowanie w przygotowaniu tej uroczystości składamy podziękowania: p. Renacie Jagiełce, p. Joannie Stąpale, p. Janinie Trzasce, p. Beacie Karoń, p. Renacie Burdzie    p. Adamowi Śpiewakowi, p. Jackowi Lorenzowi.

Renata Jagiełka