Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat konkursów ofert Województwa Małopolskiego w obszarze kultury.

Zakres szkolenia:

  • Rozliczanie za rezultaty. Nowe podejście do rozliczania zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Otwarte konkursy ofert Województwa Małopolskiego w obszarze kultury – nowe propozycje, kontynuacja działań.
  • Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) tzw. „małe granty” – najważniejsze aspekty oceny merytorycznej oferty.
  • Promocja przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego – najważniejsze zasady.
  • Jak rozliczać VAT w projektach?

 

Terminy i miejsca:

10 grudnia, godz. 13.00 – 16.00 – Nowy Sącz (MCK SOKÓŁ , ul. Jana Długosza 3),

12 grudnia, godz. 13.00 – 16.00 – Zakopane (Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, ul. Chramcówki 15),

13 grudnia, godz. 13.00 – 16.00 – Miechów (UGiM, sala konferencyjna, ul. H. Sienkiewicza 25),

16 grudnia, godz. 16.00 – 19.00 – Tarnów (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Ratusz),

18 grudnia, godz. 13.00 – 16.00 – Wygiełzów (Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, ul Podzamcze 1),

19 grudnia, godz. 16.00 – 19.00 – Kraków (Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39)

W czasie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.

W związku z ograniczoną ilością miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy. W wiadomości należy podać nazwę organizacji lub jednostki samorządu terytorialnego oraz ilość rezerwowanych miejsc.

Zapisów należy dokonać mailowo na adres:

anna.donabidowicz-sowa@umwm.malopolska.pl

lub telefonicznie pod nr tel.:  +48 12 630 34 06

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/bezplatne-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych