Wójt Gminy Iwanowice,
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
 Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 
w Iwanowicach
serdecznie zapraszają

Mieszkańców Gminy

na uroczystości związane z obchodami Święta  3 Maja

Program uroczystości:
godz. 9.30    –   zbiórka na Rynku w Iwanowicach
godz. 9.50    –   składanie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci
godz. 10.00  –   uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Trójcy Świętej  w Iwanowicach
godz. 11.00  –   Koncert Orkiestry „Hejnał” z Sieciechowic