Wójt Gminy Iwanowice,
Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice,
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

                                                                                                             serdecznie zapraszają

                                                                                                              Mieszkańców Gminy

        do wzięcia udziału w uroczystościach związanych
        z obchodami Święta 3 Maja

Program uroczystości:
   godz. 9.30    –   zbiórka na Rynku w Iwanowicach
   godz. 9.45    –   przemarsz delegacji pod Kościół pw. Trójcy Świętej w Iwanowicach 
   godz. 10.00  –   uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Trójcy Świętej  w Iwanowicach
   godz. 11.00  –   Koncert
Orkiestry „Hejnał” z Sieciechowic