Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. św. Jana Bosko w Celinach w ramach realizacji projektu „Wspieranie osób starszych w integracji z młodzieżą” od stycznia 2017 r. organizuje popołudniowe zajęcia pod hasłem „Dialog międzypokoleniowy drogą do aktywizacji seniorów”.

Pierwsze zajęcia stycznia rozpoczęliśmy od wypełnienia deklaracji, zgody na publikację i wykorzystanie wizerunku oraz zapoznaliśmy się z harmonogramem i tematyką na poszczególne miesiące.

Kolejne zajęcia poświęciliśmy na zapoznaniu z techniką origami modułowego. Wykorzystaliśmy do tego białe i kolorowe karteczki. Najpierw pracowaliśmy nad przygotowaniem modułów, ponieważ, aby powstał jeden łabędź potrzeba około 500 modułów. Dlatego cierpliwie i długo pracowaliśmy, żeby każda z Pań zrobiła sobie ozdobę z origami modułowego. W międzyczasie Panie, dla umilenia mroźnych popołudni, upiekły słodkie rogaliczki z marmoladą.

W dniu 20 stycznia wszystkie uczestniczki zostały zaproszone na obchody Dnia Babci i Dziadka organizowane w Szkole w Celinach, które zgodnie z tradycją rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kaplicy. Następnie oglądaliśmy piękne występy najmłodszych oraz wysłuchaliśmy serdecznych życzeń skierowanych do babć i dziadków. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.

Na kolejnych zajęciach wróciliśmy do składania origami, gdzie powstawały piękne i kolorowe sówki.

Ostatnie zajęcia miesiąca przeznaczyliśmy na przybliżenie postaci księdza Jana Bosko, patrona naszego Stowarzyszenia.

Dziękuję za mile spędzony styczeń i zapraszam na kolejne zajęcia.

Animator: Agnieszka Patoła

Zadanie „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w 2017 r. jest finansowane ze środków Wojewody Małopolskiego i budżetu Gminy Iwanowice.