Wyższa Szkoła Humanitas we współpracy z “CENTRUM IB” Sp. z o.o. zaprasza na studia podyplomowe w Krakowie na następujących kierunkach: 

Studia z zakresu pedagogiki:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową 
 • Biologia 
 • Biologia i geografia dla nauczycieli
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Geografia 
 • Historia
 • Informatyka 
 • Logopedia
 • Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej 
 • Plastyka i historia sztuki 
 • przygotowanie pedagogiczne
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 • Tyflopedagogika 
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego 
 • Wychowanie fizyczne

  Studia z zakresu zarządzania: 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Certyfikowany Coach 

Link do “INFORMATOR 2018/2019”: http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Podyplomowe/00INFORMATOR.pdf

Szczegółowych informacji udziela “CENTRUM IB” Sp. z o.o. 
tel. (0-12) 634-32-50