Przed Uroczystością Wszystkich Świętych grupa 42 wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas z Iwanowic
i Poskwitowa porządkowała cmentarz parafialny.
Zaopatrzeni w niezbędny sprzęt z ochotą przystąpili do pracy. Sprzątali Grób Nieznanego Żołnierza, mogiły pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz alejki cmentarne. Już po raz kolejny podjęli tę akcję.
Za podjęty trud dziękujemy.
Takie momenty skłaniają do refleksji i zadumy, gdyż pamięć o zmarłych świadczy o żywych. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.