Od stycznia 2017r. w  zajęciach   Gminnego Zespołu Teatralnego  „Kwadrat”, działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz szkolno-gminnego zespołu „Kleks”, działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II i Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach brało udział 30 osób. Były to dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat z terenu gminy Iwanowice.

Głównym celem zajęć było:

-Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań teatrem

-rozwijanie indywidualnych zdolności oraz twórczej aktywności

-umożliwienie prezentacji własnych dokonań

-rozwijanie umiejętności pracy w zespole

-przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej

    Uczestnicy zajęć zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z teatrem, doskonalili technikę czytania i recytacji, pracowali nad dykcją, poprawnym oddechem i emisją głosu, mimiką, gestykulacją i innymi środkami artystycznego wyrazu.

   Założone cele zostały  w pełni osiągnięte. Młodzi aktorzy w ciągu całego roku chętnie uczestniczyli w zajęciach. Zabawa w teatr sprawiała im wiele radości, jednocześnie dawała wiele satysfakcji. Ich zaangażowanie i efekty pracy zostały  zauważone i nagrodzone na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

    Swoje umiejętności i grę aktorską członkowie zespołów prezentowali na  uroczystościach, spotkaniach i konkursach.

 Dnia 5 maja 2017r. w sali gimnastycznej Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach odbył się Wieczór z Teatrem, w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy.

   W pierwszej części spotkania przed licznie zgromadzoną publicznością swe umiejętności aktorskie zaprezentowali członkowie Szkolno-Gminnego Zespołu Teatralnego „KLEKS”.  Najmłodsza publiczność żywo reagowała na przedstawione losy królewny Śnieżki, którą zła macocha postanowiła zabić, ponieważ była od niej piękniejsza. Mali aktorzy wspaniale wcielili się w odgrywane role, ich gra była na bardzo wysokim poziomie.  Na uwagę zasługiwały również pomysłowe stroje i barwna scenografia wykorzystana w spektaklu. Zasłużenie występujący otrzymali gromkie brawa i słowa uznania od publiczności.  

    Następnie na scenie pojawili się aktorzy Gminnego Zespołu Teatralnego „KWADRAT”. Przedstawili oni spektakl oparty na scenariuszu Maliny Prześlugi „Dziób w dziób”. Profesjonalnie  ukazali przejmującą historię małego wróbla Przemka, który szukał akceptacji, przyjaźni i swojego miejsca „na dzielni” wśród zaślepionej pragnieniem władzy subkultury gołębi. Pod koniec spektaklu widzowie zobaczyli, że paradoksalnie to właśnie Przemek nauczył ptaki prawdy, przyjaźni, oddania i honoru. Członkowie zespołu pokazali, że ich zdolności , połączone z wielogodzinnymi próbami przyniosły wysokie efekty.

      Po pięknej części artystycznej wszyscy goście udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Czas upłynął bardzo miło i sympatycznie. Było wiele życzliwych słów,  wspomnień i planów dotyczących dalszej działalności zespołów.

   Wydarzenie to nie było jedynie prezentacją sztuki teatralnej, było również promocją jej wartości edukacyjnych, prospołecznych, mających wpływ na rozwój dzieci i integrację środowiska gminnego.

     

     Członkowie zespołów wzięli udział w Eliminacjach Powiatowych 32 Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. Festiwal ten jest najstarszą i najbardziej znaczącą imprezą teatralną w Małopolsce. Organizatorem festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury ,,Sokół”.

Gra aktorska członków naszych zespołów została najwyżej oceniona przez jury.

   Zespół „Kwadrat” spektaklem „Dziób w Dziób ”wywalczył  I miejsce. Natomiast zespół „KLEKS” działający w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach i Gminnym Centrum

Kultury i Bibliotek w Iwanowicach za inscenizację baśni „Królewna Śnieżka” uzyskał miejsce II.

    W uzasadnieniach ocen jury  zwróciło uwagę na wspaniałą grę aktorską , przemyślany ruch sceniczny, dobrą dykcję i prawidłową współpracę młodych aktorów. Zostały również zauważone wspaniałe kostiumy i scenografia wykorzystana w baśni wystawionej przez członków zespołu „KLEKS”. Na długo w pamięci uczniów pozostaną słowa przewodniczącego jury, który powiedział, że spektakl „Dziób w Dziób”  mógłby być wystawiony na scenach krakowskich teatrów.

   Zespół „Kwadrat” w czerwcu dzięki uzyskanej nominacji wystąpił na scenie Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu. Wielkim zaszczytem dla naszych młodych aktorów był występ wśród  26 najlepszych zespołów teatralnych małopolski.

    I tym razem występ zespołu teatralnego Kwadrat został bardzo wysoko oceniony przez komisję artystyczną, w skład której wchodzili aktorzy krakowskich teatrów. Podkreślono bardzo wysoki poziom gry aktorskiej zarówno postaci pierwszo jak i drugoplanowych. Zwrócono uwagę na ruch sceniczny i choreografię. Bardzo wysoko oceniony został również dobór muzyki. Miło było usłyszeć słowa przewodniczącego jury, który w podsumowaniu oceny powiedział, że iwanowicki zespół jest w czołówce zespołów bieżącej  edycji Festiwalu.

     Aktorzy w nagrodę  za swój sukces otrzymali Dyplom Laureata Festiwalu, statuetkę, nagrodę pieniężną  oraz kolorowe maskotki.  Jury przyznało również  dyplom uznania instruktorowi zespołu za przygotowanie na bardzo wysokim poziomie spektaklu ”Dziób w dziób”.

                                              

    Uwieńczeniem  tego sukcesu były bilety ufundowane przez Gminę Iwanowice na koncert Piotra Rubika w Tauron Arenie w Krakowie. 

                     

   Swoje umiejętności wokalne pięć dziewcząt :A. Wywiał, J .Adamek, K. Rerak, M. Wywiał i A.  Pałetko  zaprezentowało podczas Powiatowego Festiwalu Piosenki „O Złoty Klucz Powiatu”, który odbył się na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy. Ich walory głosowe, interpretacja wykonywanych  utworów  oraz ogólny wyraz artystyczny występów został bardzo dobrze oceniony przez festiwalowe jury. Za swoje wykonania solowe wyróżnienia otrzymały: Anna Wywiał, Julia Adamek i Kamila Rerak.

                                      

   Ze spektaklem „Dziób w dziób” mieli zaszczyt wystąpić w Szkole Podstawowej im. św. Jana  Bosko w Celinach w czasie wizyty uczniów i nauczycieli ze Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach. Należy nadmienić, że nasz zespół teatralny został zaproszony do współpracy z zespołem dramatycznym tej szkoły w czasie występów na Litwie w październiku 2016r. 

Zespół Kleks wystawił „Królewnę Śnieżkę” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Damicach oraz w przedszkolu „Słoneczne” w Iwanowicach. Był to doskonały czas wymiany doświadczeń i integracji dzieci mieszkających w różnych miejscowościach gminy Iwanowice. Występy te dostarczyły wiele radości i miłych wspomnień.

                         

Dużym przeżyciem dla członków zespołu „Kwadrat” był występ w listopadzie na Gminnym Dniu Seniora. Wykonany przez nich montaż słowno- muzyczny spotkał się z dużym uznaniem zgromadzonych na sali osób.

     

                                                                                                                                      

          W trakcie wakacji  członkowie zespołów teatralnych  Kleks i Kwadrat pracowali twórczo i kreatywnie. Uczestniczyli w podchodach artystyczno-przyrodniczo-krajoznawczych pod hasłem „Co w trawie piszczy”. W trakcie wycieczek zgłębiali wiadomości o otaczającym świecie i  podziwiali piękno iwanowickiej przyrody.          Na boisku aktywnie i z  radością doskonalili sprawność ruchową  w trakcie rozgrywek sportowych. Pod kierunkiem p. Adama Miski poszerzali wiedzę z historii i z dużym zaciekawieniem zwiedzili iwanowickie muzeum. Uczestniczyli w bardzo interesujących zajęciach czytelniczych w gminnej bibliotece, poprowadzonych przez p. Małgorzatę Kwiecień. Dzieci zostały bardzo ciekawie zachęcone do przygody książką i samodzielnego odwiedzania biblioteki.

            

                 

   Brali udział w wycieczce do Miechowa. Relaksowali się w Miechowskiej Grocie Solnej, która zbudowana jest z soli  himalajskiej, pochodzącej z Pakistanu. Powietrze wypełniające pomieszczenie jest bogate w liczne mikroelementy i pierwiastki. Następnie na krytej pływalni  bawili się w wodzie i doskonalili swoje umiejętności pływania. Byli również na kręgielni, gdzie na trzech torach rywalizowali ze sobą. Po pasjonującej grze w kręgle mali aktorzy zwiedzili Dom Kultury w Miechowie. Przypomnieli sobie określenia i miejsca związane z teatrem. Na dużej scenie bawili się w twórcze, teatralne zabawy. Wzięli także udział konkursie talentów. Pomysły dzieci i ich zaangażowanie były bardzo duże.

     

             Wszyscy młodzi aktorzy zespołów „Kleks” i „Kwadrat” w ciągu całego 2017 roku osiągnęli bardzo dużo sukcesów  grupowych i indywidualnych. Pracowali z dużym zapałem i radością. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz pomocy i zaangażowania wszystkich rodziców .W ciągu całego roku 2017 byli oni bardzo dużym wsparciem dla  całokształtu działalności zespołów.

                                                                                                                   Joanna Stąpała – instruktor Zespołów Teatralnych