Spotkanie z Polakami z Kresów

      Dnia 21 czerwca, a więc tuż przez zakończeniem roku szkolnego, gościliśmy w murach naszej szkoły Polaków z Wileńszczyzny – uczniów i nauczycieli ze Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, wraz z chórem “Nuta” i zespołem teatralnym oraz taneczną część Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” wraz z opiekunami. Na uroczyste spotkanie przybył m.in. pan Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice, pani Monika Świątek Dyrektor GCKiB w Iwanowicach, pani Alicja Karnia oraz pani Lucyna Marchańska Radne Gminy Iwanowice. W przemówieniu powitalnym pani dyrektor zauważyła, że rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy na Litwie – odwiedzając w październiku 2016 gościnną Wileńszczyznę i kończymy w oprawie polskiej kultury z Kresów. Przyjazd Polaków organizowała Fundacja “Genealogia Polaków”. Ciepły posiłek oraz napoje, a także upominki dla naszych gości ufundowało Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Spotkanie zaczęło się od prezentacji naszej szkoły, której dokonała pani Joanna Dybka. Po niej koło chóralno – teatralne przedstawiło piękny blok krakowski ze śpiewem, tańcem, deklamacją. Następnie wystąpili goście. Uczniowie z Bezdan przedstawili wzruszający spektakl  o szczęściu – pełen mądrych aforyzmów, z  taneczną ilustracją przewodniej myśli – jak bardzo jesteśmy obdarowani każdego dnia – poprzez uśmiech, rodzinę, piękno świata i każdą chwilę, w której dzieje się tysiące cudów. Zespół wokalny w strojach regionalnych śpiewał po polsku i litewsku. Zespół  “Wileńszczyzna” dał świetny popis swoich możliwości tanecznych -rozpoczynając polonezem, poprzez kujawiaka, taniec żydowski, hiszpański, kończąc  żywiołowym oberkiem. Po wspaniałych popisach artystycznych naszych gości z Litwy nadszedł czas na występ Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat” z Iwanowic, który wystawił spektakl pt.” Dziób w dziób” będący nowoczesną formą przekazu teatralnego, który został nagrodzony gromkimi brawami przez nasza publiczność. Po poczęstunku odbyły się rozgrywki sportowe. Chłopcy z Bezdan wygrali, ale trzeba zaznaczyć, że byli ok. dwa lata starsi od naszych uczniów. Dzień minął w serdecznym i radosnym nastroju, zawiązały się nowe znajomości i powstały nowe plany dalszej współpracy.

                                                                                                                                                                       Agata Ziobro