Ostatnia niedziela września, mimo że handlowa, zgromadziła na naszym gminnym orliku w Sieciechowicach wiele osób, które chciały aktywnie spędzić czas lub pokibicować swoim pociechom. Celem ogólnym tego dnia było zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć na orliku możliwości uczestnictwa w atrakcyjnych formach aktywności ruchowej. Celem szczegółowym była promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność fizyczną. Możliwość taką dały dwie imprezy, które skumulowały się tego dnia. Pierwszym wydarzeniem było podsumowanie projektów realizowanych w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”. Tym tematem zajęli się przedstawiciele lokalnych klubów piłkarskich: LKS Orzeł Iwanowice, LKS Czarni 03 Grzegorzowice oraz LTS Novi Narama, które to dostały dofinansowanie na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą. Impreza druga to „Dzień Sportu” na Orliku, który jest organizowany cyklicznie co roku w naszej gminie dla wszystkich dzieci ze szkół z terenu naszej gminy przez animatora Szymona Wesołowskiego. Do współzawodnictwa, łącznie, stawiło się niespełna 100 dzieci, które zostały podzielone na kategorie wiekowe i brały udział w licznych konkurencjach sprawnościowych oraz meczach piłkarskich. W międzyczasie każdy uczestnik zawodów, zarówno ten najmłodszy jak i dorosły mogli posilić się kiełbaską z grilla lub domowymi wypiekami przygotowanymi przez rodziców uczestników. Na sam koniec zostały wręczone wszystkim uczestnikom medale oraz drobne upominki ufundowane przez GCKIB w Iwanowicach oraz zainteresowane zespoły.

Z tego miejsca Animator Orlika oraz Prezesi klubów piłkarskich LKS Orzeł Iwanowice, LKS Czarni 03 Grzegorzowice oraz LTS Novi Narama pragną podziękować Wójtowi Gminy Iwanowice Panu Robertowi Lisowskiemu za wsparcia finansowe jakie otrzymują na rozwój sportu amatorskiego w naszych lokalnych społecznościach.

/Szymon Wesołowski/

Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia: