W dniu  27. luty 2017 r. Sowa wyruszyła w swoje językowe wędrówki po szkołach gimnazjalnych na terenie naszej gminy. Pierwsze swoje kroki skierowała do Gminnego Zespołu Szkół znajdującego się najbliżej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Sowa swoją wędrówką  będzie  mobilizować uczniów do opracowywania i umieszczania wpisów na blogu Młodzieżowej Poradni Językowej. Trzy z notatek blogowych opublikowanych na fanpage facebooka Młodzieżowej Poradni Językowej oraz blogu MPJ, które dostaną jak najwięcej polubień zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wpis który otrzyma jak najlepsze oceny jury –  wygrywa, a co za ty idzie wygrywa również klasa, która była autorem publikacji. Nagrodą jest wyjazd całej klasy wraz z opiekunem do kina do Krakowa na wybrany przez uczniów seans filmowy. Nagroda jest ufundowana przez GCKiB w Iwanowicach

  Po GZS w Iwanowicach Sowa odwiedzi pozostałe jednostki oświatowe zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Harmonogram realizacji projektu „Językowe Wędrówki Sowie” w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Iwanowice:

Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach: 27.02.-10.03.2017r.

Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach: 13.03.-31.03.2017r.

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Grzegorzowicach: 03.04.-12.05.2017r.