Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach są już pełnoprawnymi uczniami. Dnia 23 października odbyło się ich ślubowanie. To był wyjątkowy dzień.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Dorota Dryja- Zębala dokonała symbolicznego pasowania . „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach” – mówiła, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion dzieci.

Zanim jednak pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, zaprezentowanie swoich umiejętności tanecznych oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. W trakcie uroczystości uczniowie otrzymali pierwsze swoje dokumenty – legitymacje szkolne i dyplomy. Wspaniałym akcentem w tym podniosłym dniu były przepiękne upominki, które zostały przygotowane przez Organ Prowadzący Szkołę – Gminę Iwanowice, Radę Rodziców, rodziców uczniów klasy pierwszej oraz uczniów klasy drugiej wraz z wychowawczynią p. I. Mularczyk.

Po powrocie do sali lekcyjnej czekała na pierwszaków kolejna wspaniała niespodzianka przygotowana przez uczniów klasy drugiej, którzy nie mogli ze względu na reżim sanitarny towarzyszyć im na sali gimnastycznej. Starsi uczniowie nagrali wspaniałe powitanie, które z radością i wzruszeniem zostało przyjęte przez bohaterów tego dnia. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy pasji i chęci poznawania tego, co nowe i nieznane, bo “nie to co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć świadczy o naszej mądrości”.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim rodzicom. Dzięki ich wsparciu I życzliwości cała uroczystość została przygotowana na bardzo wysokim poziomie.

/Joanna Stąpała/