11 października 2016 roku w Gminnym Zespole Szkół w Iwanowicach odbyła się uroczystość Ślubowania Pierwszoklasistów. Na sali gimnastycznej zgromadzili się Uczniowie, Rodzice oraz Goście.  Wszystkich zebranych serdecznie powitała pani dyrektor Dorota Dryja-Zębala. Następnie na scenę dumnie wkroczyli pierwszoklasiści, aby zdać swój pierwszy egzamin. Chociaż początek roku szkolnego był nie tak dawno, dzieci zdążyły już nauczyć się wielu rzeczy. Swoje umiejętności znakomicie potrafili zaprezentować w pięknym programie artystycznym. Dzieci wspaniale recytowały wiersze, śpiewały i tańczyły. Dowodem na świetnie zdany egzamin były gromkie brawa, jakimi występ małych artystów nagrodziła publiczność. Następnie przyszedł czas na oficjalną część uroczystości. W podniosłej atmosferze uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie ślubując na sztandar szkoły. Potem Pani Dyrektor ogromnym ołówkiem dokonała aktu pasowania pierwszoklasistów na uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach, a Wychowawczyni p. Iwona Mularczyk wręczyła każdemu z nowych członków społeczności uczniowskiej pamiątkowy dyplom.

W dalszej części spotkania wystąpili uczniowie klas drugich. Dzieci z klas II a oraz II b pięknie powitały swoich młodszych kolegów prezentując bardzo ciekawy program słowno-muzyczny. Na zakończenie występu drugoklasiści wręczyli pierwszakom prezenty. Następnie głos zabrał wójt gminy Iwanowice pan Robert Lisowski. Ku ogromnej uciesze dzieci Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy p. Mirosławem Rosą, wręczyli pierwszoklasistom powitalne upominki.

Ponieważ uroczystość Ślubowania zbiega się w kalendarzu z Dniem Edukacji Narodowej, to nie zabrakło również życzeń dla wszystkich pracowników oświaty, do pięknych słów podziękowań dołączyły też „owocowe bukiety” przygotowane przez Radę Szkoły. Pani Dyrektor złożyła też szczególne podziękowania za wieloletnią pedagogiczną pracę w naszej szkole na ręce p. Elżbiety Żórawskiej-Dobrowolskiej, nauczycielki, która od tego roku szkolnego przeszła na emeryturę. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, podczas którego w miłej atmosferze uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz goście mogli na gorąco wspominać minioną już uroczystość.

Iwona Mularczyk