PROJEKT SZKOLNEGO KOŁA CARITAS – NAGRODZONY!

Caritas Diecezji Kieleckiej ogłosiła konkurs na małe granty „Skrzynka miłosierdzia 2019”. Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw w jednym z poniższych obszarów:
a) realizacja dzieła miłosierdzia na rzecz konkretnej grupy potrzebujących: dzieci, starszych, osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych itp.
b) działania na rzecz podniesienia swoich kompetencji w ramach podejmowanej działalności wolontaryjnej: szkolenia, warsztaty, wyjazdy, spotkania, wizyty studyjne itp.
c) promocja aktywności wolontaryjnej w środowisku: imprezy plenerowe, konkursy, spotkania, prelekcje, materiały promocyjne itp.
Jeden podmiot mógł otrzymać kwotę 1000-1500 zł, w zależności od oceny.
W jednej edycji konkursu przyznane zostały maksymalnie 3 granty.
O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogły ubiegać się wyłącznie Szkolne Koła Caritas Diecezji Kieleckiej, które zostały oficjalnie powołane przez Dyrektora Caritas na terenie szkoły.

Miło nam donieść, że projekt Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej w Iwanowicach „Dzielmy się miłością” – inspiracja nauczaniem św. Jana Pawła II znalazł się w gronie nagrodzonych. Na realizacje projektu komisja konkursowa przyznała SKC 1100 zł. Gratulujemy!

R.J.