Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zakończyło realizację projektu „Sieć na kulturę” w podregionie krakowskim współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działania 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, w ramach którego otrzymaliśmy nieodpłatnie 3 tablety Lenovo i 3 laptopy Acer o łącznej wartości 10974 zł- do organizacji zajęć i warsztatów. Warunkiem otrzymania sprzętu, był udział w szkoleniu pracowników samorządowej

Instytucji kultury, a następnie zorganizowanie szkoleń online dla dzieci i młodzieży w wieku 10 -18 lat w zakresie trzech ścieżek tematycznych: Kompetencje medialne, Dziennikarstwo online oraz Projektowanie graficzne z użyciem aplikacji cyfrowych. Projekt realizowany był w okresie od października 2021 roku do lipca 2022 roku w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował szkolenie teoretyczne, w którym uczestniczyli pracownicy trzech bibliotek ( 3 x 28 godz.) oraz etapu drugiego szkolenie praktyczne, w którym uczestniczyło 22 uczniów ze Szkół Podstawowych z Sieciechowic, Widomej i Poskwitowa ( każdy pracownik biblioteki i każdy uczeń 31 godz. lekcyjnych – szkolenie online ). Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności cyfrowych oraz zapoznania się z metodami sprawdzania wiarygodnych źródeł informacji. Dodatkowo oprócz projektu zostały zorganizowane dwie grupy szkoleniowe: Dziennikarstwa online oraz Projektowanie graficzne z użyciem aplikacji cyfrowych dla dzieci w wieku 10 – 14 lat- ze Szkoły Podstawowej w Sieciechowicach wzięło udział 11 osób, 1 osoba ze Szkoły Podstawowej w Celinach.

Uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie , a koordynatorowi projektu P. Sylwii Nawrotek z Fundacji Zrównoważonego Rozwoju i trenerom prowadzącym szkolenia za umożliwienie nam wzięcia udziału w projekcie oraz za profesjonalne prowadzenie zajęć i współpracę oraz za pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia.