24 września b.r. w naszej parafii, już po raz dziewiąty, miała miejsce akcja sadzenia żonkili. Żonkile posadziliśmy przy Szkole Podstawowej w Poskwitowie, na placu przy parkingu w Iwanowicach oraz przy Ośrodku Zdrowia. Uczestniczyli w niej wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pod kierunkiem p. Renaty Jagiełki; pani Ewa Wojciechowicz – przedstawiciel Hospicjum w Miechowie; Ks. Proboszcz Ryszard Suchanowski; p.dyr. Anna Rerak; p.dyr. Dorota Dryja-Zębala; pani Teresa Walczak Czuba oraz pracownicy Spółdzielni Socjalnej nad Dłubnią. Po przemówieniu p. Ewy wszyscy przystąpili do sadzenia cebulek, które wzejdą wiosną i będą rozdawane wiosną, podczas zbiórki pieniędzy na rzecz Hospicjum w Miechowie. W sumie zasadziliśmy 300 cebulek za które serdecznie dziękujemy pani Celinie Wykurz. Serdeczne podziękowania składamy również Spółdzielni Socjalnej nad Dłubnią za przygotowanie terenu pod żonkile.