Uczniowie Gminy Iwanowice rozpoczęli realizacje projektu „Młody da Vinci”. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu w ramach współpracy z GCKiB. Do projektu zostało zakwalifikowane 28 osób z terenu naszej gminy. Przypomnijmy celem projektu “Młody da Vinci – innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży” jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy Urzędów Miasta.

Dla uczniów będą realizowane 3 cykle zajęć w blokach tematycznych:

MŁODY GENIUSZ zawierających warsztaty z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania

MŁODY BADACZ zawierających warsztaty z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych

MŁODY PROGRAMISTA zawierających warsztaty z robotyki i programowania z wykorzystaniem różnorodnych robotów

Dnia 28 listopada odbyły się pierwsze zajęcia inauguracyjne wyjazdowe w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas. Pozostałe zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej w Iwanowicach.

Monika Świątek

Link do artykułu oraz zdjęć: http://www.humanitas.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=14779/Mlody_da_Vinci_-_innowacyjne_zajecia_dla_dzieci_i_mlodziezy