W związku z realizacją projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” informujemy, że od dnia 14 kwietnia rozpoczną się zajęcia nauki pływania i będą trwać do grudnia br.

Projekt obejmuje 145 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Iwanowic. W projekcie wezmą udział uczniowie kl. I-VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwanowice – w sumie 145 uczniów. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach – 30 uczniów, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej – 30 uczniów, Gminny Zespół Szkół w Iwanowicach Włościańskich – 55 uczniów, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach – 30 uczniów. Uczniowie z GZSz w Iwanowicach będą jeździć na basen od kwietnia do czerwca, rekrutacja na zajęcia odbędzie się od 31 marca br. Pozostałe szkoły będą uczestniczyć w zajęciach od września do grudnia, rekrutacja w tych placówka będzie w czerwcu br.

Każda szkoła biorąca udział w projekcie odbędzie 8 wyjazdów. Program obejmuje 16 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika projektu. Nauka pływania realizowana będzie w grupach 15-to osobowych w ramach zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni w Miechowie przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Uczestnicy będą mieć zapewniony transport na krytą pływalnię, opiekę oraz dostęp do krytego basenu wraz z zapleczem. Uczestnik projektu powinien być wyposażony w czepek, strój kąpielowy/kąpielówki, okularki pływackie, plastikowe klapki, ręcznik.

Realizowany projekt finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Iwanowice oraz wkładu własnego rodziców.

Rekrutację uczniów na zajęcia przeprowadzają poszczególne jednostki oświatowe.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela p. Monika Świątek – Dyrektor GCKiB w Iwanowicach – tel; 12 388 40 03 wew.29

Harmonogram wyjazdów na basen uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach :

– 14.04.2016 r.

– 21.04.2016 r.

– 28.04.2016 r.

– 05.05.2016 r.

– 12.05.2016 r.

– 19.05.2016 r.

– 02.06.2016 r.

– 09.06.2016 r.

Monika Świątek