Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Kategoria 3-6 lat:
I miejsce: Karol Kurbiel – Samorządowe Przedszkole „Słoneczne”
w Iwanowicach
II miejsce: Aleksander Sadowski – Punkt Przedszkolny A Biedroneczki przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej

Kategoria 7-10 lat:
I miejsce: Norbert Siara – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach
II miejsce: Filip Piekara – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Widomej
III miejsce: Oliwier Baranek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Iwanowicach
Wyróżnienie: Sabina Soczówka –Szkoła Podstawowa w Celinach

Kategoria 11-15 lat:
I miejsce: Mateusz Wieczorek-Szkoła Podstawowa w Poskwitowie
II miejsce: Wiktoria Ryszka –Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Iwanowicach
III miejsca: Alicja Domajewska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Iwanowicach

Serdecznie gratulujemy Laureatom i dziękujemy uczestnikom za udział
w konkursie. Wybór najlepszych prac nie był łatwy, każda praca była niepowtarzalna. Dzieci twórczo podeszły do wykonania swoich prac.

 O terminie odbioru nagród poinformujemy w późniejszym terminie.

Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Poniżej zamieszczamy galerię prac nagrodzonych w konkursie.

Koordynatorzy Konkursu