ZADANIA ZREALIZOWANE W 2018 ROKU Z DOTACJI Z BUDŻETU GMINY IWANOWICE PRZEZ REPREZENTACYJNĄ ORKIESTRĘ TEMPO IWANOWICE

     Reprezentacyjna Orkiestra Tempo Iwanowice otrzymała w 2018 roku dotację z budżetu Gminy Iwanowice w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, na zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w kwocie 23 000 zł. Tytuł zadania publicznego: ROZWÓJ, PROMOCJA ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ W GMINIE IWANOWICE PRZEZ REPREZENTACYJNĄ ORKIESTRĘ TEMPO IWANOWICE. Wkład własny to 2 600 zł. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 25 600 zł.

W ramach dotacji zrealizowano następujące zadania:

  • Prowadzenie cotygodniowych prób całej orkiestry

W ciągu całego roku odbywa się około 52 prób. W remizie w Iwanowicach, w sali orkiestry, co tydzień, w czwartek odbywa się główna próba wszystkich członków orkiestry. Obecnie jest nas łącznie 60 osób.
Zajęcia doskonalące grę na instrumentach, prowadzi od 7 lat nasz kapelmistrz Piotr Święchowicz.
Pozwala nam to zaprezentować się z jak najlepszej strony podczas oficjalnych wystąpień jak również na przeglądach  i konkursach dedykowanym orkiestrom dętym.
Dzięki temu możemy reprezentować naszą Gminę Iwanowice na najwyższym poziomie.

  • Prowadzenie zajęć dla starszych uczniów czyli muzyczne kształcenie młodzieży – MAŁE TEMPO

W ciągu całego roku odbywa się około 52 kilkugodzinnych bloków zajęć muzycznych. 
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. Zajęcia są kontynuowane do dzisiaj ponieważ jest takie zapotrzebowanie. Młodzież chce nieustannie się kształcić pod fachowym okiem ich nauczyciela, a zarazem kapelmistrza całej orkiestry Piotra Święchowicza.
Jest to grupa 20 osób z terenu Gminy Iwanowice.

  • Prowadzenie zajęć najmłodszych uczniów – MINI TEMPO

W ciągu całego roku odbywa się około 52 kilkugodzinnych bloków zajęć muzycznych. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek po południu. Dzieci i młodzież uczą się co to jest tempo, metrum, gama czy dynamika. Są to trąbki, tenory blaszane czy alt horny.
Z tygodnia na tydzień z wielkim zapałem do nauki zgłębiają tajniki gry na danych instrumentach, Dlatego otrzymują ciągle kolejne utwory i ćwiczenia do nauki. Jest to grupa 15 osób.

  • Zakup instrumentu dętego blaszanego – PUZON SUWAKOWY

W miesiącu maju 2018 roku zakupiony został na potrzeby Orkiestry instrument dęty blaszany – PUZON SUWAKOWY.
Instrument służy naszej puzonistce Katarzynie Romańczyk.

  • Naprawa i konserwacja instrumentów dętych

Zostały naprawione i zakonserwowane instrumenty: Saksofon Barytonowy i dwa klarnety

  • Wyjazd na między powiatowy przegląd 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2018

Przegląd odbył się w Wieliczce dnia 3 czerwca 2018 roku. Transport został dofinansowany w dwie strony. Orkiestra zajęła III. miejsce, co dało awans do Finału 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2018 w Nowym Sączu.

  • Wyjazd na Finał 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2018 do Nowego Sącza

Finał odbył się w Nowym Sączu w dniach 22-24 czerwca 2018 roku. W Finale udział wzięło 40 najlepszych orkiestr z całej małopolski. Transport został dofinansowany w dwie strony. Orkiestra zajęła II. Miejsce w kategorii orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społecznokulturalnych oraz orkiestry zakładowe.

  • Wyjazd na warsztaty w Szczekocinach i na koncerty w Lelowie

Warsztaty odbyły się w dniach 17-18 sierpnia 2018r. w szkole w Szczekocinach. Transport został dofinansowany w dwie strony. Współpracowaliśmy z orkiestrą z Lelowa. Wystąpiliśmy razem na koncercie na Rynku  w Szczekocinach. A także na wspólnym koncercie podczas XVI Święta Ciulimu – Czulentu w Lelowie. Punktem kulminacyjnym był występ na głównej scenie w Lelowie wraz z zespołem “Poparzeni Kawą Trzy”

  • Wyjazd na Koncert Wolności

Koncert i przemarsz miały miejsce w Dobczycach w dniu 9 września 2018 roku. Transport został dofinansowany w dwie strony.
Koncerty odbywały się równocześnie w Brzesku, Dobczycach, Muszynie, Rabce-Zdroju oraz Wolbromiu.
Koncerty Wolności na pamiątkę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wystąpiły najlepsze małopolskie orkiestry, zespoły regionalne i lokalni artyści. Był to doskonały moment na promocje Gminy Iwanowice.

Rafał Chwastek
Wiceprezes Reprezentacyjnej Orkiestry Tempo Iwanowice