W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej odbyły się XIV Gminne Zawody Tenisa Stołowego.

W spotkaniu uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych w Celinach, Naramie, Poskwitowie, Damicach, Sieciechowicach i Widomej. Zawody rozpoczęły się o godzinie 9.00 powitaniem zebranych przez Panią Dyrektor Bożenę Lisowską i Panią Prezes Annę Motykę i  przypomnieniem zasad gry w ping-ponga przez nauczyciela WF-u – Panią Marzenę Gumulę. Później rozpoczęły się zmagania. Wszystkie drużyny zmierzyły się ze sobą na zasadzie „każdy z każdym”. Ostatecznie lista zwycięzców prezentuje się następująco:

w kategorii indywidualnej dziewczyn:

I miejsce – Justyna Sajmbor (SP Narama),

II miejsce – Wiktoria Jonas (SP Damice),

III miejsce – Patrycja Cichy (SP Poskwitów).

W kategorii indywidualnej chłopców:

I miejsce – Dawid Faracik (SP Sieciechowice),

II miejsce – Kacper Kuś (SP Narama),

III miejsce – Jakub Czekaj (SP Celiny).

W kategorii drużynowej:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Naramie,

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Celinach,

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach.

Zakończeniem zawodów było uroczyste wręczenie nagród. Puchary i dyplomy na ręce zwycięzców przekazał wójt gminy Iwanowice Robert Lisowski, który złożył gratulacje wszystkim uczestnikom i przypomniał o tworzącej się gminnej sekcji tenisa stołowego. Zawody przebiegały w miłej atmosferze i – co szczególnie cieszy – sprzyjały nawiązaniu przyjaźni międzyszkolnych.

Z tego miejsca organizatorzy zawodów – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej – składają serdeczne podziękowania Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień za wsparcie finansowe przedsięwzięcia, a także Zarządowi  Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej za ufundowanie poczęstunku dla zawodników i ich opiekunów. Dziękujemy także Pani Aleksandrze Ulman za wypożyczenie stołu do gry. Słowa wdzięczności kierujemy również do licznie zgromadzonych reprezentantów i składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom. Do zobaczenia za rok, na jubileuszowych XV Zawodach.

                                                                                                                                              Joanna Wieczorek, Kamil Muniak