Naszą gminę odwiedził prof. dr hab. Walery Pisarek – wybitny językoznawca, badacz komunikowania masowego, specjalista w zakresie socjolingwistyki i prasoznawstwa, honorowy prezes Rady Języka Polskiego.

Pan Profesor przyjął zaproszenie wystosowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek i zgodził się wygłosić wykład w ramach realizacji projektu „Język polski – lubię to!” dofinansowanego  ze środków Narodowego Centrum Kultury w programie “Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016” oraz ze środków GCKiB Iwanowice.

Tematem wystąpienia były korzyści i zagrożenia, jakie dla polszczyzny stwarzają komputer i Internet. Z uwagą wysłuchaliśmy spostrzeżeń Profesora, który dostrzegł znaczące minusy, ale także wyeksponował plusy komunikacji internetowej – wbrew pozorom Internet przyniósł polszczyźnie wiele dobrego, przyczyniając się do jej rozwinięcia. Choć adresatami projektu są przede wszystkim gimnazjaliści z Iwanowic, Grzegorzowic oraz Sieciechowic i to głównie oni zasiadali wśród audytorium, na wykład przybyli także inni pasjonaci języka polskiego z terenu naszej gminy: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Celinach wraz z opiekunami, a także przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Seniorów z Iwanowic i z Widomej. Po wykładzie gość został obdarowany oryginalnymi prezentami: koszem owoców i portretem naszkicowanym przez uczennicę Gimnazjum w Iwanowicach – Angelikę Wójcik.

Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy gościć Profesora, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie języka polskiego i jeszcze raz – także tą drogą elektroniczną – składamy serdeczne podziękowanie za przyjęcie naszego zaproszenia. To niezwykłe spotkanie z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci ze względu na przekazaną wiedzę, niesamowicie sympatyczną atmosferę i aurę, jaką wytwarza wokół siebie Pan Profesor.

Joanna Wieczorek