22 marca o godz. 11.00, w Szkole Podstawowej w Iwanowicach odbyła się pierwsza prelekcja historyczna dla dzieci ze szkół podstawowych Gminy Iwanowice, zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W każdej szkole zostały wytypowane delegacje uczniów, którzy interesują się historią i chcieli tym samym poszerzyć swoją wiedzę. Prelekcja została zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, a przygotowana i zaprezentowana została przez Panią Annę Mączkę – dziennikarkę telewizyjną i radiową oraz Pana Adama Miskę – kustosza Muzeum Regionalnego w Iwanowicach.

Tematem pierwszej, z trzech planowanych, prelekcji historycznej było “Powstanie Styczniowe” oraz postacie i wydarzenia historyczne z tego okresu, związane z terenami Gminy Iwanowice.
W trakcie prelekcji został zaprezentowany film z serii „Iwanowice Dawniej cz. 6”, przygotowany również przez Panią Annę Mączkę i Pana Adama Miskę, a odnoszący się właśnie do wydarzeń w okresie Powstania Styczniowego, jakie miały miejsce na ziemi iwanowickiej.

Najważniejszą częścią prelekcji był wykład Pana Adama Miski, współprowadzony przez Panią Annę Mączkę, który rozszerzył i przybliżył dodatkowo dzieciom tematykę przedstawioną w filmie, wzbogacając ją również o często nieznane szerszemu gronu opowieści czy anegdoty z życia bohaterów historycznych.
Ilustracją do wykładu były również inscenizacje przygotowane przez członków Gminnego Zespołu Teatralnego „Kwadrat”, którzy odegrali role postaci, o których była mowa w filmie i podczas wykładu.
Zaproszone na prelekcję dzieci mogły wykazać się również swoją wiedzą, odpowiadając na pytania zadawane podczas spotkania.
Warto dodać, że wiedza, jaka została przekazana młodym słuchaczom podczas tej prelekcji, będzie mogła być przez nich wykorzystana w czasie udziału w przedsięwzięciach, jakie GCKiB przygotowuje w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości już od września 2018, m.in. grze terenowej czy edukacyjnej.

Pozostałe dwie prelekcje odbędą się:

  • 18 czerwica – tematem będzie „Okres Międzywojenny”
  • we wrześniu – tematem będzie „Józef Piłsudski”

Serdecznie dziękujemy Szkołom za liczne przybycie i zapraszamy na nasze kolejne prelekcje!