Dzień 11 sierpnia br. był dla wsi Widoma wyjątkowym świętem – tego dnia bowiem, tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła swoje 65-lecie! Z tej okazji odbyły się uroczyste obchody tej rocznicy, na które przybyli znamienici Goście. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, przedstawiciele służb pożarniczych i policyjnych, poczty sztandarowe i jednostki OSP z Gminy Iwanowice, a także mieszkańcy, sympatycy i przyjaciele OSP Widoma. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jarosław Gowin – Wicepremier RP, starszy brygadier Paweł Knapik – Komendant Miejski PSP w Krakowie, druh Leszek Zięba – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, druh Adam Domagała – członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP, druh Grzegorz Szydło – komendant gminny OSP w Iwanowicach, druh Jan Palimąka – członek Zarządu Powiatowego Związku OSP,  Tadeusz Nabagło – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Marek Piekara – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego oraz właściciel firmy KrakMarFish, Jarosław Raźny – radny Powiatu Krakowskiego, Mariusz Kękuś – wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie, podkomisarz Grzegorz Błeszyński – komendant Komisariatu Policji w Skale, Paweł Kanfel – burmistrz Gminy Słomniki, Zbigniew Tomaszek – były wójt Gminy Iwanowice, Bożena Lisowska – Dyrektor SP w Widomej, Sebastian Rosa – radny wsi Widoma, Katarzyna Kurbiel – sołtys wsi Widoma, Genowefa Domagała – sołtys wsi Domiarki, druh Jan Plutecki – wiceprezes OSP Gminy Słomniki, druh Adam Przecherka – komendant gminnego OSP w Słomnikach, druh Wojciech Kwiecień – komendant gminnego OSP w Michałowicach, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy (15 jednostek) oraz zaprzyjaźnione jednostki z gmin ościennych: – OSP Goszcza, OSP Michałowice, OSP Raciborowice, OSP Książniczki, OSP Zagórzyce, OSP Wola Więcławska, OSP Więcławice, OSP Wilczkowice, OSP Słomniki, OSP Miłocice, OSP Kacice, OSP Waganowice, OSP Niedźwiedź, OSP Grębynice. Władze gminne reprezentowali: Robert Lisowski – wójt Gminy Iwanowice, Edward Stopiński – przewodniczący Rady Gminy w Iwanowicach oraz radni Rady Gminy Iwanowice, Joanna Domajewska – skarbnik Gminy Iwanowice, Monika Świątek – dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele w Widomej, którą celebrowali  ks. proboszcz Ryszard Suchanowski – kapelan gminny OSP oraz ks. Adam Grzesiński – proboszcz parafii w Widomej. Kościół wypełniły poczty sztandarowe , druhowie oraz goście honorowi. Oprawę muzyczną Mszy Świętej uświetniły: Reprezentacyjna Orkiestra Dęta “Tempo” Iwanowice oraz chór “Fermata” z Zielonek, co uczyniło z niej niezwykle podniosłe wydarzenie.

Następnie, zgromadzeni przemaszerowali na teren Remizy OSP, gdzie Gości powitała Pani Renata Kurbiel, która jednocześnie poprowadziła część oficjalną Uroczystości. Musztrę pocztów sztandarowych oraz dowództwo nad zgromadzonymi Jednostkami objął Zastępca Komendanta Gminnego OSP Zbigniew Adamek. Po powitaniu gości, złożeniu raportu, wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Grzegorz Szydło – Naczelnik OSP Widoma, który zapoznał zebranych z historią oraz osiągnięciami swojej Jednostki, a także złożył podziękowania na ręce Wójta Gminy za dobrą współpracę i wsparcie, jakie Gmina i podległe jej Jednostki okazują OSP w Widomej. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń.

Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh Wojciech Kupczyk. Brązowymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: dh Krzysztof Kucala. dh Piotr Kurbiel,               dh Mirosław Żuradzki oraz dh Robert Żuradzki. Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali uhonorowani druhowie: dh Aleksandra Ulman, dh Jakub Wącławski.

Po tej części nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Głos zabrali: Premier Jarosław Gowin, Wójt Gminy Iwanowice Robert Lisowski,Przewodniczący Rady Gminy Iwanowice Edward Stopiński, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Leszek Zięba, Komendant Miejski PSP w Krakowie Paweł Knapik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara, były Wójt Gminy Iwanowice Zbigniew Tomaszek. W tym dniu Prezes OSP w Widomej – Tadeusz Kurbiel, przyjął na swoje ręce liczne podziękowania, wyróżnienia i w pełni zasłużone gratulacje, nie tylko od swoich zwierzchników, ale od osób, z którymi przez wiele lat miał okazję współpracować, a które jednocześnie bardzo doceniają i szanują pracę Jego i całej widomskiej Jednostki.

Podczas uroczystości rozdano nagrody w konkursach plastycznym i wiedzy na temat historii OSP Widoma, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Widomej. Następnie odbył się występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Widomej, koncert przygotowała także Reprezentacyjna Orkiestra “Tempo” Iwanowice pod batutą kapelmistrza Piotra Święchowicza, następnie na scenie zagościli znakomici soliści chóru “Fermata” z Zielonek, solistka Katarzyna Fiedor oraz Kapela “Maszkowiacy” z Maszkowa. Panie z KGW Widomianki prezentowały stoisko z własnymi, regionalnymi wyrobami.

Wieczorem wszyscy chętni mogli spędzić miło czas oraz potańczyć w rytm muzyki zespołu „Dreams”. Obchody jubileuszu, przy pięknej, słonecznej aurze były bardzo udane.

Wszystkim druhnom i druhom strażakom z OSP Widoma życzymy raz jeszcze „Sto lat”!

Uroczystości jubileuszu OSP w Widomej były dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Mecenatu Małopolski, Urzędu Gminy Iwanowice i Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.