Po raz trzynasty Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramie była organizatorem Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie 28. Finału „Wiatr w żagle” graliśmy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Sztab, pod kierunkiem pani Magdaleny Dębskiej, przy współpracy z panią Krystyną Płażek-Opyrchał i panią Anną Palmowską zrzeszył młodzież klas 8 z terenu naszej gminy – szkół podstawowych w Naramie, Iwanowicach oraz Sieciechowicach. 12 stycznia z samego rana, duża grupa wolontariuszy, licząca 47 osób wyruszyła na kwestę. Zachęcali do datków pieniężnych, w zamian za czerwone serduszko i uśmiech na twarzy. Zbieraliśmy pieniądze na ulicach Naramy, Sieciechowic i Iwanowic. Na zaproszenie pani Moniki Świątek dyrektor GCKiB, kwestowaliśmy również podczas festynu gminnego „Śpiewajmy i grajmy mu”. Mieszkańcy gminy okazali ogromne wsparcie dla akcji, o czym świadczy zebrana przez Sztab kwota – 23 363 zł.!!! Jest to absolutny rekord w naszej trzynastoletniej działalności!!! Kilkoro naszych młodych wolontariuszy zebrało kwoty powyżej 2 tysięcy. Lecz nie o rekordy tu chodzi, ale o wrażliwość, zaangażowanie i zjednoczenie w ważnej chwili. W późnych godzinach popołudniowych wolontariusze z pełnymi puszkami przybyli do Sztabu w Naramie. Pieniądze zostały przeliczone przez członków Komisji, a każdy z uczniów otrzymał pisemne potwierdzenie zebranej przez siebie kwoty.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz ich rodzicom za opiekę i dowóz do Naramy. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy poświęcili swój wolny czas w niedzielę.  Dzięki Wam wszystkim „Orkiestra gra do końca świata i o jeden dzień dłużej”.

Magdalena Dębska
Krystyna Płażek-Opyrchał