Poniżej przedstawiamy regulaminy konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz stoisko regionalne, organizowane w ramach Dożynek Gminny Iwanowice 2016. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami oraz uzupełnienie deklaracji uczestnictwa i dostarczenie jej do siedziby GCKiB w Iwanowicach do dnia 8 sierpnia 2016 roku.

Deklaracja uczestnictwa Dożynki 2016
Regulamin – wieniec dożynkowy
Regulamin – stoisko dożynkowe