Odwiedziny Emocjusza w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu dobiegły końca. Były to spotkania pełne emicji i pozytywnej energii. Otrzymaliśmy relację z tych wydarzeń oraz obszerną fotorelację zapisaną w Kronice Emocjusza.

Wizyta Emocjusza w Szkole Podstawowej w Poskwitowie

Uczniowie klas I – III naszej szkoły brali udział w projekcie czytelniczym „Oswoić Emocjusza –  z emocjami za pan brat” organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Emocjusz gościł u nas od 18 marca do 5 kwietnia 2019 r. W projekcie wzięło udział 38 uczniów. Codziennie w poszczególnych klasach dzieci słuchały fragmentów wybranych książek z serii „Bajki o emocjach” Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego autorstwa W. Kołyszko i J. Tomaszewskiej. Następnie uczniowie rozmawiali o swoich emocjach oraz brali udział w zabawach, ćwiczeniach mających im pomóc w radzeniu sobie z nimi w codziennym życiu. Dzieci przekonały się, że wszystkie emocje są człowiekowi potrzebne. Mamy nadzieję, że po tych spotkaniach chętnie będą okazywały swoje uczucia i rozmawiały o nich.

Projekt w szkole realizowały: Marzena Kluza, Justyna Musiałek, Karolina Ziarko

Szkołą, do której Emocjusz uda się po weekendzie majowym – czyli już 06-05-2019, będzie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie. Emocjusz już nie może się doczekać :).