Rozpoczynamy nabór do najnowszego wydania “Głosu Iwanowic”. Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykupienia miejsca w gazecie na promocję swojej firmy.

Zainteresowanych emisją reklamy w nadchodzącym wydaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia do 17 listopada br. (włącznie).

Aby zamówić reklamę w gazecie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać skan z własnoręcznym podpisem na adres redakcja@iwanowice.pl lub dostarczyć osobiście do siediby Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach (ul. Strażacka 5).

Szczegółowe informacje dotyczące wymiaru reklamy i jej rozdzielczości, zasady współpracy oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej – https://gckib.iwanowice.pl/32876-2/

W razie pytań dotyczących przygotowania odpowiedniej reklamy zachęcamy do kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za projektowanie graficzne oraz redakcję gazety: (12) 388-45-16, sludzik@iwanowice.pl.