Zachęcamy do zapoznania się z wykazem projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków własnych Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w ramach DK+ 2017.

Monika Świątek

DK+2017