Poniżej zamieszczamy listę projektów dofinansowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w roku 2019.

Dziękujemy za złożenie wniosków i życzymy powodzenia w organizacji Państwa przedsięwzięć!

DK+ 2019

Patronaty 2019