Poniżej zamieszczamy listę projektów dofinansowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach w roku 2018. Dziękujemy za złożenie wniosków i życzymy powodzenia w organizacji Państwa przedsięwzięć!

DK+2018 (1)
Patronaty 2018